Hogyan tehet szert gyermeked pár hónap alatt használható angol nyelvtudásra?

Nincs titok, csak egy egyszerű és hatékony módszer, melynek segítségével bármelyik általános iskolás gyerek pár hónap alatt képessé válik megértetni magát angolul, és ő is megérti, hogy mit mondanak neki

Nektek is csalódást jelentett az iskolai nyelvtanulás? A Te gyermeked számára is csak kudarcot, rossz jegyeket és keserűséget hozott eddig az idegen nyelv? Te is azt remélted, hogy lesz valami értelme a nyelvtanulásnak, de eddig semmi eredményt nem látsz?

Nem vagy egyedül. A legtöbb szülő hasonló problémákról számol be, amikor általános iskolás gyermeke iskolai nyelvtanulásáról beszél.

Fontos - lenne

A családok többsége nagy várakozással tekint az iskolai nyelvórák elé, hiszen tisztában vannak vele, mennyire fontos a nyelvtudás a felnőtt életben - és sokan azt is megtapasztalták, milyen nehéz felnőtt fejjel nyelvet tanulni. Éppen ezért lenne nagyon nagy jelentősége az általános iskolai nyelvtanulásnak.

"Lenne" - mondom, és nem véletlenül használok feltételes módot.

A statisztika és a középiskolai tanárok tapasztalata egybevág: az általános iskolai nyelvtanítás gyakorlatilag hasztalan! Eltekintve azoktól a szerencsésektől, akik különösen jó tanárokhoz kerültek, vagy ahol a nyelvtanulás feltételei a családban voltak adottak, a gyerekek többsége a középiskolába lépve, öt-hat (vagy még több) év nyelvtanulás után sem tud megszólalni, nem érti sem a beszélt, sem az írott nyelvet. A középiskolában a legtöbb esetben az alapoktól kell újrakezdeni a nyelvtanítást!

Miért ilyen eredménytelen az általános iskolai nyelvtanítás?

Nem könnyű erre egyértelmű választ adni, hiszen sok tényező játszik szerepet a kudarcban, a magas csoportlétszámok, az iskolák rossz felszereltsége, a gyerekek motiválatlansága, a merev tantervek vagy az anyanyelvi környezetben való nyelvgyakorlás hiánya.

A probléma gyökere azonban az, hogy az általános iskolai nyelvoktatás nem a gyerekek életkorának megfelelő módszereket használ. A hagyományos nyelvoktatás nyelvtan-központú, a gyerekek magyar nyelvtani ismereteire épít: tudni kell, mi az alany, mi az állítmány, tisztában kell lenni a ragozás szabályaival, szakkifejezéseivel. Ez a tudás az általános iskolában még nem automatikus, nem épült be mélyen a gyerekek gondolkodásába. Ehelyett inkább játékos, beszédközpontú nyelvoktatásra lenne szükség, mely hasonlít a természetes nyelvelsajátítás folyamatához. Természetesen ugyanolyan sohasem lehet, hiszen nem angol nyelvi környezetben élünk, a diákok is túl vannak már az ideális koron, de a nyelvtanulást játékosabbá és ösztönösebbé kell tennünk.

Nem nélkülözhető

Mint az egész világon, úgy Magyarországon is az angol a legnépszerűbb idegen nyelv, mely egyre inkább nélkülözhetetlen. Szükség van rá a munkához, a tanuláshoz, a szórakozáshoz.

Azonban pont ez az a nyelv, mely az olvasási problémával küzdő, esetleg diszlexiás gyerekek számára a legtöbb problémát jelenti. Sőt, sokszor azok számára is gondot okoz az angol nyelv, akiknek korábban, a magyar nyelvű olvasástanulás során nem voltak tanulási problémáik. Beszédes tény, hogy az angol nyelvterületen a diszlexia előfordulási aránya sokkal magasabb – két-háromszorosa – a magyarországinál.

Nem átlátható

Ennek oka a nyelv sajátosságaiban keresendő: míg a magyar nyelv az írás szempontjából transzparens, azaz átlátható nyelvnek számít, ahol a betűk és az általuk jelölt hangok között viszonylag egyértelmű a kapcsolat, addig az angolban ez koránt sincs így. Gyakori, hogy ugyanaz a betűt vagy betűcsoportot különböző szavakban teljesen másként ejtjük. Minden szó esetében külön meg kell tanulnunk az írásmódot és a kiejtést.

Emiatt az angol nyelv tanulása során gyakran jelentkeznek nehézségek. A gyermek számára a nyelvtanulás a folyamatos kudarcok miatt szenvedéssé, kellemetlen kötelességgé válik, melytől szabadulni igyekszik.

Sajnos legtöbbször a szülők sem tudnak segíteni! Magyarországon csupán minden negyedik ember rendelkezik használható angol nyelvtudással. Fontos megjegyezni, hogy ezzel Európában az utolsók vagyunk, ami önmagában egy szomorú adat, azonban gyermeked számára jó hír is lehet, hiszen ha ő jól megtanul angolul, azzal egy olyan előnyre tesz szert, mellyel mások nem rendelkeznek.

Angolul tudni kell!

Mondhatnánk, hogy nincs nyelvérzéke a gyereknek, és ne piszkáljuk őt a nyelvtanulással, de sajnos ez nem ilyen egyszerű. Kis országban élünk, rá vagyunk kényszerítve, hogy idegen nyelven kommunikáljunk a továbbtanulás vagy a munka során. Sőt, sokszor még magánéletünkben sem nélkülözhetjük a nyelvismeretet. A nyelvtudás mára a legtöbb szakmában alapkövetelménnyé vált, de legalábbis olyan tudássá, melynek használatával könnyebb érvényesülni, és magasabb fizetést szerezni.

Sikerélményt – most!

Persze a továbbtanulás és főleg a munkavállalás még nagyon messze van, nincs miért aggódni, gondolhatnánk. Azonban ez nem így van. A tanuláshoz való hozzáállás alapjait a gyerekkorban kell keresni. Aki számára ekkor sikert jelentett a tanulás, az később is szívesebben ül majd le a könyvhöz, aki viszont rossz tanuló volt, annak felnőve sem jelent örömet. Ez pedig komoly probléma, hiszen egyre tovább és egyre többet kell tanulnunk, nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk, a szüleiknek is.

Amikor kinevetik a többiek…

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mit kell kiállnia gyermekednek nyelvtanulási problémái miatt!

Gondolj csak bele, hogy érzi magát, amikor harmadjára sem érti, mit kérdez tőle a tanár. Mit érezhet, mikor kínlódik a felolvasandó szöveggel, és a háta mögött összenevetnek a többiek, és kigúnyolják a hibái miatt! Gondolj csak a többi szülő szánakozó tekintetére, amikor végigmérik gyermeked, és közben arra gondolnak, hogy ő az, aki megint egyest kapott.

Vajon milyen lehet reggel azzal felkelnie, hogy előre tudja, hogy a mai dolgozaton vagy felelésen megint rossz jegyet fog kapni? Milyen érzés lehet azzal szembenézni, hogy megint nem volt elég jó, megint nem volt elég okos?

Éppen ezért fontos, hogy cselekedj, és megmutasd gyermekednek, hogy ő sem buta, ő sem ér kevesebbet, mint a többiek, és hogy ő is meg tud tanulni angolul.

Van megoldás!

Nem kell, hogy örökre így maradjon, nem kell, hogy gyermeked jelenlegi nyelvtanulási problémái miatt szenvedjen az iskolában, és arra sincs szükség, hogy ezek határozzák meg jövőjét. Van megoldás!

Az angol nyelv szerkezete alapvetően egyszerű: egyszerűek a mondatszerkezetek, a nyelvtani szabályok átláthatóak, nincs ragozás. Valójában, ha sikerül az első lépéseken túljutni, akkor már nincs nehéz dolgunk. De az első lépéseken túl kell jutni!

A nyelvtanulás jó móka!

Mi a Varázsbetű Fejlesztő Műhelyben mindig is fontosnak tartottuk, hogy olyan, otthon is könnyen használható megoldásokat nyújtsunk a szülők számára, melynek segítségével egyszerűen segíthetnek gyermekük nyelvtanulásában. Mivel az angol fontos, hasznos és népszerű nyelv, ezért fél évvel ezelőtt hozzákezdtünk egy új program, egy tanulási és olvasási problémával küzdő gyerekek számára kidolgozott online nyelvtanfolyam megvalósításához és beindításához. Ennek a különleges módszernek köszönhetően a résztvevő gyerekek már három hónap alatt használható nyelvtudáshoz juthatnak, azaz meg tudják értetni magukat, és ők is megértik, amit nekik mondanak. A legfontosabb cél az, hogy sikerélmény biztosítsunk gyermekednek, megmutassuk, hogy neki is van nyelvérzéke, hogy ő is meg tud tanulni angolul, ő is el tud sajátítani egy idegen nyelvet, és hogy ehhez nem kell unalmas órákat tölteni a könyv fölött. Be fogjuk neki bizonyítani, hogy a nyelvtanulás jó szórakozás!

Van nyelvérzéke!

Ha pedig gyermeked ráébred, hogy neki is van nyelvérzéke és tehetséges az idegen nyelvek elsajátításában, akkor többé semmi sem állíthatja meg! Többé nem ő lesz a buta gyerek az osztályban, nem ő lesz, aki csak bambán áll, amikor kérdezik, hanem okosan, bátran és határozottan válaszol a tanár kérdéseire. Az itt megszerzett tudás és gyakorlat segítségével határozottabb, magabiztosabb lehet, és élvezheti az ezzel járó előnyöket.

Mi a titok?

Természetesen teljesen jogos a kérdés: Mi olyan különleges ebben a tanfolyamban? Mitől más ez? Mitől tanul ezzel könnyebben a gyermekem?

Valójában nincs semmi titok. Régóta ismertek azok az elvek, melyek segítségével könnyebbé és szórakoztatóbbá lehet tenni a nyelvtanulást, és amelyek használatával elkerülhető a magolás. Az ilyen elvek szerint feléptett tananyag használatával minden gyerek - a diszlexiás és a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek is(!) - meg tudnak tanulni angolul.

Mik ezek az alapelvek?

Röviden és címszavakban:

 • Játékosság - Nem magoltatunk, hanem minél több játékot, szórakoztató feladványt és rejtvényt használunk.
 • Változatosság és gyakori ismétlés - ugyanazokkal az információkkal, ismeretekkel többször, különböző összefüggésben, eltérő helyzetekben találkozunk. Mivel nem ugyanúgy ismétlünk, ezért az anyag változatos, és nem válik unalmassá. A leckék egymásra épülnek, mindig visszautalunk az előzőekben megtanultakra, valamint bővítjük is a tudást.
 • Több érzékszervet használunk - A hagyományos, olvasás alapú tanulással szemben a lehető legtöbb érzékszervet vonjuk be a tanulásba: a szavakat olvassuk, hallgatjuk, képként látjuk, játszunk velünk, kimondjuk, leírjuk, elmutogatjuk, lerajzoljuk.
 • Mozgás - a nyelvi emlékezet működését a mozgás használatával is lehet segíteni: ezért játszunk, táncolunk, mutogatunk, rajzolunk, írunk és beszélünk is.
 • Nem szavakat, hanem mondatokat tanulunk - A szavakat nem önmagukban, hanem természetes környezetükben, mondatokban tanuljuk meg, így a gyerekek rögtön mintát kapnak a használathoz. A szavak és a mondatok természetesen nem csak rásban, hanem hangban is elérhetőek. Ráadásul a szavakat képekkel és videókkal is szemléltetjük.
 • Folyamatosan mérjük a gyerekek tudását, és addig nem lépünk tovább, amíg a diák nem tudja tökéletesen az anyagot. Így a saját tempójában, a neki megfelelő sebességgel haladhat. Nem marad le, és nem kerül olyan helyzetbe, hogy a lemaradása miatt nem ért valamit.Nincs kudarc, csak sikerélmény-
 • Nincs büntetés - a gyerekeket nem szídjuk, nem alázzuk meg mások előtt, ezért felszabadultan és nyugodtan foglalkozhat az anyaggal, ami segíti a megértést és az emlékezést.

Stresszmentes tanulás

Ez az online tanfolyam különleges és egyedülálló, 

 • mert kifejezetten tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek dolgoztuk ki, ezért olyan módszereket használtunk, melyek segítségével ők is küszködés nélkül tudnak tanulni
 • mert otthon végezhető, és nem kell hozzá sehová elutazni
 • mert folyamatosan rendelkezésetekre áll profi, tanári segítség, akitől bármikor kérdezhettek 
 • mert gyermeked a saját tempójában haladhat, és akkor foglalkozik a nyelvtanulással, amikor ideje van 
 • mert a tanfolyam mobil készülékről is használható, így nem csak otthon tud tanulni, hanem bármikor, amikor ideje van 
 • mert tesztek segítségével folyamatosan mérjük gyermeked tudását, és hogy miben kell még fejlődnie 
 • mert izgalmas, játékos, sőt szórakoztató módszerekkel sajátíthatja el az angol nyelvet, és nincs szüksége unalmas magolásra 
 • mert egyszerű felépítésű, és használatához nincs szükség komoly informatikai tudásra, csak annyira, amennyire egy weboldalon való navigálás során szükség van, így a gyerekek könnyen használhatják egyedül is 
 • mert nem csak számítógépen, hanem bármely internet-képes mobilon vagy tableten is használható, így gyermeked úgy tanulhat, ahogy neki kényelmes: asztalnál, az ágyában, a fűben ülve, vagy egy kényelmes fotelben 
 • mert a tanfolyam az új ismereteket rendszerezetten, visszakereshető módon csoportosítja, így gyermeked, ha nem emlékszik valamire, akkor gyorsan előkeresheti, így nem kell amiatt aggódnia, hogy lemarad valamiről, 
 • gyermekednek nem az iskolában megszokott módon kell tanulnia, hanem játék és szórakozás közben, stresszmentesen sajátíthatja el az új információkat, 
 • mert gyermekednek nem kell senki máshoz alkalmazkodnia, nincs órarendhez, tanárokhoz, csoporttársakhoz kötve, csak saját magára kell tekintettel lennie, 
 • mert a szókincs bővítését és a szótanulást speciális, a weboldalon játszható játékokkal segítjük
 • mert a kiejtés elsajátításához anyanyelvi színészekkel vettük fel a hanganyagokat
 • mert rendelkezésetekre áll telefonos segítség is, ha nem értetek valamit, vagy gyakorolni, beszélgetni szeretnétek, akkor felhívhatjátok nyelvtanárainkat
 • mert Ti választhatjátok meg a sebességet, választhattok, hogy heti egy vagy heti két leckét kértek
 • mert a tanfolyam sebességét menet közben is változtathatjátok
 • mert gyermekednek nincs szüksége külön tankönyvekre, munkafüzetekre és hanganyagokra, a tanfolyam részeként mindezeket megkapja
 • mert a tanfolyam végén továbbléphettek a következő szintre.

Mit fog tudni gyermekem?

A Varázsbetű Fejlesztő Műhely legújabb online képzésén, az AngolNyelvGyerekeknek.hu – Kezdő tanfolyamon a gyerekeket megtanítjuk az angol nyelv alapjaira. Többek között 

 • megismerkedünk az angol nyelv hangjaival
 • foglalkozunk az angol ABC-vel 
 • ismerkedünk a főnevek egyes és többes számával, a különböző személyes névmásokkal, névelőkkel, és mutatószókkal,
 • megtanuljuk, hogy hogyan kell köszönni, bemutatkozni, és hogy hogyan indíthatunk egy társalgást, 
 • beszélgetünk a minket körülvevő emberekről, állatokról, tárgyakról, környezetünkről, 
 • számolni és színezni és közlekedni fogunk 
 • megtanuljuk, hogyan fejezzük ki, hogy valami az enyém, vagy valaki másé
 • beszélünk magunkról, kedvenc elfoglaltságainkról, sportokról, hobbiról 
 • megtanuljuk, hogy hogyan épül fel az angol mondat, hogyan kell kérni, kérdezni és utasítani, és hogy hogyan beszélünk a dolgok tulajdonságairól, 
 • beszélgetünk a testrészeinkről, a ruházatunkról, ételeinkről és italainkról, 
 • megtanulunk tájékozódni az időben, azaz ismerkedünk az órával, a napokkal, a hónapokkal és az évszakokkal

Szóval, megtanulunk mindent, ami ahhoz kell, hogy gyermeked alapszinten képes legyen beszélgetni. Természetesen ez közel sem jelent anyanyelvi szintű tudást, de elegendő ahhoz, hogy gyermekednek sikerélménye legyen, és megértse, hogy ő is képes idegen nyelven beszélni és érteni.

Mi van a leckékben?

Az AngolNyelvGyerekeknek.hu kezdő nyelvtanfolyama részeként az általad választott sebességnek megfelelően három vagy vagy hat hónapon keresztül kapjátok a leckéket. Ha a Gyors sebességet választod, akkor heti két leckét kaptok, ha a Normál sebességet jelölöd ki, akkor heti egy leckét kap gyermeked. Az összesen 28 leckéből álló tanfolyam részeként gyermeked videókat, hanganyagokat, olvasmányokat kap, teszteket és gyakorlófeladatokat tölthet ki, illetve olyan speciális szótanuló játékokkal gyakorolhat, melyek megkönnyítik a szókincs bővítését.

Minden lecke képes és hangos szószedetet tartalmaz. A színes, játékos rajzok és az anyanyelvi színészekkel felvett hangok, és az érdekes játékok segítségével a szavak hamar megragadnak gyermeked fejében. 

Az új információk elmélyítését segítik a játékok is, ahol gyermeked aktívan gyakorolhatja is a lecke anyagát.

A leckék végén tudáspróbát is találsz, egy-egy változatos tesztet, melynek elvégzésével felmérhetitek gyermeked tudását. A tesztek között találhatsz olyat, mely az adott lecke anyagával kapcsolatos, de olyat is, mely a korábban tanultakra kérdez rá, vagy épp a szövegértési képességet méri fel.

Tanári segítség

Bár a tanfolyamot összesen közel ötven éves tanári tapasztalatunk alapján, a legkorszerűbb módszerek felhasználásával állítottuk össze, mindig lehet egy-két olyan pont, mely valaki számára homályos marad. Éppen ezért biztosítunk lehetőséget rá, hogy akár Te, akár gyermeked a tanfolyam során bármikor kérdéseket tehessetek fel.

A tanulás során, ha valamit nem értetek, vagy új információra van szükségetek, mindig van lehetőségetek kérdezni, így pontosítani a tanultakat. Arra is lehetőségetek van, hogy a mások által feltett kérdésekre adott válaszokat elolvassátok, hiszen könnyen lehet, hogy gyermeked ebből is tanulhat. Valójában ez a kérdezési, beszélgetési lehetőség a tanfolyam egyik legfontosabb eleme, hiszen ez az élő kapcsolat teszi lehetővé, hogy gyermeked mindent megértsen, semmi se maradjon homályos.

Bárhol használható

A tanfolyam interneten keresztül érhető el. Használható számítógépen, tableten vagy telefonos is. Éppen ez az egyik legnagyobb előnye: gyermeked bárhol hasznáhatja, tanulhat otthon, vagy utazás közben, az ágyon fekve, a kertben a hintaágyban, vagy épp a vízparton ülve, ahogy neki kedve van. Nincs íróasztalhoz kötve, mint a hagyományos tanulás esetén!

Rendeld meg most >>>

Kinek ajánljuk?

A Varázsbetű AngolNyelvGyerekeknek.hu kezdő nyelvtanfolyamát olyan (az általános iskola első osztályát már elvégzett) általános iskolás gyerekek számára állítottuk össze, akik

 • önállóan, kötetlen formában szeretnének angolul tanulni,
 • akik most kezdik a nyelvtanulást, és szeretnének plusz információkhoz, tanulási, gyakorlási lehetőséghez jutni,
 • akik már tanultak, tanulnak angolul, de tanulási problémájuk, diszlexiájuk miatt lemaradtak, és a hiányosságaikat szeretnék pótolni.

A tanfolyam használható önálló tanulásként, vagy az iskolai nyelvtanulás előkészítéseként, kiegészítéseként. Szintén hatékony eszköz lehet azoknak a gyerekeknek, akik még nem tanultak angolul, de szeretnék megtanulni, vagy azoknak, akik most kezdik a nyelvet tanulni.

Mikor kezdődik, és mennyi ideig tart?

A Varázsbetű AngolNyelvGyerekeknek.hu kezdő nyelvtanfolyama 2018. április 30-án, hétfőn kezdődik. A tanfolyam hossza attól függ, milyen sebességet választasz.

Két sebességfokozat között dönthetsz:

 • A Normál sebességfokozatban heti egy leckét kapsz hat hónapon keresztül. Ez azt jelenti, hogy 2018. április 30. után minden héten hétfőn megkapod az új leckét a hozzá járó letölthető anyagokkal együtt.
 • A Gyors sebességfokozatban 2018. április 30-tól hetente két leckét kapsz három hónapon keresztül. Ennek megfelelően minden héten hétfőn és csütörtökön kapod meg az új leckéket. Így gyorsan haladhattok, és három hónap alatt végezhettek a tanfolyammal, de természetesen gyakrabban is kell foglalkozni az anyaggal.

Természetesen mindkét sebesség esetén a lecke érkezésekor azonnal megkapod a leckéhez járó letölthető anyagokat, a játékokat, a feladatlapokat, a hanganyagokat, a videókat, a szószedeteket és a teszteket is.

Az egyes leckék három hónapig érhetőek el. Ez a rendszer garantálja, hogy gyermeked szabadon, a saját és a család igényeinek megfelelő sebességgel haladhasson tanulással, ugyanakkor arra is ösztönzést ad, hogy ne nyújtsa el indokolatlanul hosszan a tanulást. A teljes tanfolyam elvégzésére a normál sebességfokozaton kilenc, a gyors sebességfokozaton hat hónapja van gyermekednek.

Természetesen, ha később úgy érzed, hogy nem a megfelelő sebességfokozatot választottad, akkor később is bármikor módosíthatsz.

Sikeres nyelvtanulás

Az elmúlt fél évben ez a program kötötte le minden erőnket. Nem csak a tantervet és a tananyagot összeállító tanárok dolgoztak rengeteget, de a programozók, a grafikusok és a színészek számára is jutott feladat bőven. Ennek az erőfeszítésnek köszönhető, hogy sikerült egy olyan tanfolyami programot összeállítanunk, mely valóban hozzásegíti gyermekedet ahhoz, hogy végre megtanulhasson angolul.

Rendeld meg most >>>

Rendben, de mennyibe kerül?

Mielőtt rátérnénk az anyagiakra, kérlek, engedd meg, hogy kérdezzek valamit!

Milyen lehetőségeid vannak, ha gyermeked nyelvtudását szeretnéd fejleszteni? 

Iskolai nyelvtanulás

A jelenlegi általános iskolai nyelvtanítás gyakorlatilag kudarc. Csak kevesek számára jelent megoldást, és nem veszi figyelembe az egyéni jellemzőket. Ez a fajta nyelvtanítás a tanulási problémával küzdő gyerekek számára csak kínlódást jelent, ezért ők - ha meg akarnak felelni az elvárásoknak – más segítségre szorulnak. 

Magántanár

Kétségkívül ez a leghatékonyabb megoldás a nyelvtanulásra, hiszen ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a tanár pontosan gyermeked tudásszintjéhez szabja a tanultakat. Azonban van néhány hátránya is: Például ez a lehető legdrágább megoldás, hiszen óránkét három-négyezer forintot kell kifizetni a tanár óradíjára. Ez még heti egy órával számolva is havi 12-20 ezer forint, és ez az óraszám csak nagyon lassú haladást, valójában inkább csak korrepetálást vagy a már meglévő tudás szinten tartását tesz lehetővé. Ráadásul a legtöbbször Neked, a szülőnek kell megoldanod gyermeked fuvarozását, ami rengeteg elvesztegetett időt jelent. És természetesen szükséged van tankönyvekre, munkafüzetekre is, ezek ára sem kevés.

Nyelvtanfolyamok

Szerencsére mára sok nyelvtanfolyam érhető el, és ezek között legtöbben megtalálhatják a saját nyelvtudásuknak megfelelőt. Hátránya, hogy viszonylag drágák, általában csoportlétszámtól és óraszámtól függően óránként 1000 és 2500 forint között vannak. Ez egy, az általunk indított tanfolyammal megegyező hosszúságú képzés esetében 24 és 60 ezer forint közötti árat jelent, melyhez hozzáadódnak a könyvek és egyéb tananyagok árai. Sajnos sok, előre ismeretlen tényező befolyásolja a hatékonyságot, például a csoport összetétele, és az, hogy milyen tanárokat sikerül kifogni. Alkalmazkodni kell a nyelviskola átal megszabott órarendhez is. Ha kimarad egy óra, akkor az a Te veszteséged. Ráadásul nyelviskolák (és főleg kifejezetten gyerekek számára indított tanfolyamok) többnyire a nagyobb városokban vannak, tehát sokak számára nehezen elérhetőek, és jelentős időt vesz igénybe a gyerekek fuvarozása.

Ezzel szemben az AngolNyelvGyerekeknek.hu oldalunkon indított tanfolyam ára mindössze 12.990 Ft, azaz gyakorlatilag egy fél tank benzin ára. Egy fél tankolás árán biztosíthatod gyermeked számára az örömteli nyelvtanulást, az idegen nyelvi sikerélményt és az angol nyelv alapjainak ismeretét. Mindezek alapvetőek gyermeked későbbi jövője szempontjából, meghatározhatja, hogy hogyan fog viszonyulni a nyelvtanuláshoz és az idegen nyelvekhez. Ráadásul itt nincsenek előre nem látható, rejtett költségek, nem kell tankönyveket, munkafüzeteket, hanganyagokat vásárolni! Mindent, ami a sikeres tanuláshoz szükséges, megkapsz a tanfolyam részeként! Gyermeked a saját tempójában, a saját időbeosztása szerint tanulhat, nem kell alkalmazkodnia más diákokhoz, a tanárhoz, úgy haladhat, ahogy neki kényelmes.

Rendeld meg most >>>

Most ajándék szoftverrel

Ráadásul most, bevezető akciónk részeként ajándékba kapod Varázsbetű Szókincstár című angol szókincsfejlesztő szoftverünket is, melynek segítségével tovább bővítheted gyermeked szókincsét. Ez a szoftver a rengeteg játékon és gyakorlási lehetőségen keresztül olyan mély tanulást biztosít gyermekednek, hogy a szavakat akkor sem tudja elfelejteni, ha akarja. Ne felejtsd el, ezt a lehetőséget csak azoknak tudjuk felajánlani, akik 2018. április 29-én éjfélig leadják jelentkezésüket.

Meddig jelentkezhetsz?

Az AngolNyelvGyerekeknek.hu oldal kezdő nyelvtanfolyama 2018. április 30-án, hétfőn indul. Legkésőbb április 29-én, vasárnap éjfélig írathatod be gyermeked a tanfolyamra.

Rendeld meg most >>>

Nincs kockázat!

Ha később meggondolod magad, nem tetszik a tanfolyam, vagy ha nem vagy megelégedve, akkor visszamondhatod gyermeked tanfolyami tagságát, és visszautaljuk a díjat. Erről részletesebben az Általános Szolgáltatási Feltételekben olvashatsz. Nem kockáztatsz tehát semmit! Nyugodtan rendeld meg a tanfolyamot gyermekednek! Ez egy olyan lehetőség, mely megváltoztathatja gyermeked jövőjét!

Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot! Add meg gyermeked adatait, majd a számlázási címet!

Rendeld meg most >>>

Hogyan rendezheted a tagsági díjat?

A részvételi díjat bankkártyával fizetheted ki.

A biztonságos banki fizetőoldal az űrlap alján található „Jelentkezem a tanfolyamra!” feliratú gomb megnyomása után jelenik meg. Ekkor vedd elő a kártyádat, és írd be a kártya adatait a megfelelő mezőkbe. Gyermeked hozzáférését azonnal elkészítjük, és a belépéshez szükséges adatokat öt percen belül elküldjük Neked. A bankkártyás fizetés a CIB Bank biztonságos banki fizetőoldalán történik.

A kártyás fizetés szolgáltatója a CIB Bank.

Az elfogadott kártyák a következők:

A kártyás fizetést követően azonnal, öt percen belül aktiváljuk gyermeked tanfolyami tagságát, és elküldjük a belépéshez szükséges adatokat és információkat, valamint a számlát.

A bankkártyás fizetésről szóló tájékoztatót itt olvashatod el. Itt pedig a gyakran feltett kérdéseket és a rájuk adott válaszokat találod: Kérdések és válaszok az internetes kártyás fizetésről

A kereskedő székhelyének országa és országkódja: Magyarország (HU)

Az Általános Szolgáltatási Feltételeket itt olvashatod el.

Ha mégis átutalással szeretnéd rendezni a részvételi díjat, akkor, kérlek, vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Jelentkezési lap

Tanfolyam címe:
     AngolNyelvGyerekeknek.hu - Kezdő nyelvtanfolyam

Tanfolyam kezdete: 2018. április 30., hétfő

Tanfolyam tagsági díja: 12.990 Ft

Tag adatai

Kérlek, ide gyermeked vagy a képzésben részt vevő személy adatait írd be!
Név
E-mail
Irányítószám
Település
Utca, házszám
Telefonszám
Születési idő

Számlafizető adatai

Kérlek, ide a számlafizető adatait írd be! Ezek az adatok szerepelnek majd a számlán.

Név
E-mail
Irányítószám
Település
Utca, házszám
Telefonszám
Megjegyzés

Sebesség

Fizetés módja

Bankkártya

Hogyan tehet szert gyermeked pár hónap alatt használható angol nyelvtudásra?

Nincs titok, csak egy egyszerű és hatékony módszer, melynek segítségével bármelyik általános iskolás gyerek pár hónap alatt képessé válik megértetni magát angolul, és ő is megérti, hogy mit mondanak neki


Az 5 legnagyobb hiba, mely hátráltat a nyelvtanulásban

Ha megkérdezném Tőled, mi a legnagyobb hiba, amit egy nyelvtanuló elkövethet, mit válaszolnál? Kicsi a szókincse? Rossz a kiejtése? Rosszul alkalmazza a nyelvtant? Legkevésbé sem!

Hogyan segíthetsz gyermekednek az angol nyelvtanulásban? 5+1 ötlet szülőknek

Nyelvet tanulni nem mindig könnyű, és ha gyermeked lemarad a többiektől, akkor hamar elcsügged, és elveszítik a kedvét. Vajon Te, szülőként hogyan segíthetsz neki? Mit tehetsz azért, hogy könnyebben tanulja a nyelvet, és jobb eredményeket érjen el?

Diszlexia és nyelvtanulás

Sok szülő panaszkodik, hogy gyermekének diszlexiája és tanulási nehézségei miatt gondjai vannak az idegen nyelv elsajátításával, és a nyelvvizsga megszerzésével. Vajon mi a megoldás?

15 tipp, mellyel a szótanulás szórakoztatóvá válik

A szótanulás, szókincsbővítés fontos része a nyelvtanulásnak. Sajnos monoton és unalmas. Legalábbis ezt mondják sokan. De vajon lehet-e a szótanulás kevésbé izgalmas vagy akár érdekes? Megszerethetjük-e a szótanulást?

Van nyelvérzéked!

Amikor a nyelvtudásról, vagy a nyelvtudás hiányáról beszélgetek valakivel, az egyik leggyakrabban ismételt érv: "Nincs nyelvérzékem!" Vajon mi is az igazság a nyelvérzékről?

Miért ne kellene nyelvet tanulni?

Sok szülő és pedagógus örült, amikor pár éve bevezették, hogy a diszlexiás diákok számára felmentést lehet adni a nyelvtanulás, pontosabban a nyelvtanulás értékelése alól. Én nem voltam közöttük. Vajon miért kell a diszlexiásoknak is nyelvet tanulni?

Három történet az angoltanulásról - Mások hogy oldják meg?

Pár nappal ezelőtt arra kértük a szülőket, hogy írják meg a gyermekük angol nyelvtanulásával kapcsolatos élményeiket. Hárman is elküldték történetüket, hogy azt közreadhassuk, és mindannyian tanulhassunk belőle. Vajon milyen problémákkal küszködnek

Gépezzen? Vagy ne gépezzen?

A gyerekek életében egyre fontosabb szerepet játszik a számítógép. Az egyik leginkább kedvelt számítógépes tevékenységük a számítógépes játék. De vajon fejleszti-e gyermeked nyelvtudását, ha számítógépes játékokat játszik?

Angol szótanuló memóriajáték

Mára a nyelvtanulás megkönnyítésére készítettünk egy memóriajátékot. A kártyák segítségével szavakat tanulhattok, megismerkedhettek a zöldségekkel és a gyümölcsökkel.

Mivel töltsük a nyarat?

Minden évben komoly dilemmát jelent számomra, hogy tanuljon, ismételjen nyáron gyermekem vagy inkább hagyjam pihenni? A jó évkezdéshez új élményekre van szükség.Kazal Kolos
Varázsbetű Fejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.

Telefon:87/482-155, Mobil: 30/227-06-91
e-mail: info@varazsbetu.hu